วิธีใช้ซุปเปอร์สปีด

                                 ซุปเปอร์สปีด

   สำหรับพืชที่ต้องการ เร่งการเจริญเติบโตทุกชนิด แรงกว่าปุ๋ยทางใบทั่วๆ5 เท่า

ช้อนเล็กสำหรับพ่นทางใบเท่านั้น(ห้ามใช้ช้อนใหญ่พ่นทางใบ)ช้อนใหญ่สำหรับพ่นลงพื้นดิน

ข้อควรระวัง!ช้อนเล็กใช้สำหรับพ่นทางใบ หรือพ่นทางอากาศเท่านั้น

ช้อนใหญ่ใช้สำหรับพ่นทางดินหรือพ่นพื้นลงดิน เท่านั้น

วิธีใช้ พืชทั่วๆไป1ช้อนเล็กตัดปากใช้ได้ 3 ไร่ขึ้นไปจะใช้น้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ใช้ 3 ไร่ขึ้นไป

ส่วนพืชผักสวนครัวทั่วไปใช้น้อยลงพ่นทุก 7 – 10 วัน เพื่อป้องกันแมลงและเชื้อรา

พ่นเช้า  0.5 – 10.00 นพ่นเย็น 16.00 – 19.00 วัน  ต่อครั้ง

พ่นทุก   20 วัน  หากพืชเหลืองหรือแดงเพราะพ่นปุ๋ยหนุ่มเมืองชนให้รอให้พืชเขียวดีเสียก่อนค่อย

ต่อในครั้งต่อไป    วิธีพ่นที่ได้ผลดีที่สุดคือ พ่นให้เป็นละอองฟุ้งกระจายมากที่สุดเหนือต้นพืช

ข้อควรระวัง  ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยต้นแบบ( หัวปุ๋ยจากเยอรมัน ) ที่มีความเข็มข้นสูงมาก  ให้ทำตามคำแนะนำ ตามฉลากเท่านั้น ต้องพ่นสูงกว่าต้นพืช  ให้เป็นละอองมากที่สุด อย่าพ่นใกล้พืชไม่ทำตามคำแนะนำพืชอาจได้รับความเสียหายหรือตายได้

ห้าม!   พ่นเปียกหรือพ่นซ้ำจะทำให้พืชใบเหลืองหรือใบแดง และจะโตช้า

ห้าม!   ใช้มากกว่าที่กำหนดจะทำให้พืชเหลืองโตช้าเว้นแต่รักษาพืชที่ผิดปกติ หรือพืชที่อ่อนแอ

ห้าม!   พ่นถี่หรือพ่นต่ำกว่า 10 วัน จะทำให้พืชโตช้า    ใช้ในปริมาณน้อยลงกับพืชที่กำลังออกดอก

 พืชจำพวกผัก – ถั่ว – แตง หรือพืชอายุสั้นหรือพืชที่ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ใช้น้อยลง

ประโยชน์

–  ใช้แช่เมล็ดหรือท่อนพันธ์ก่อนปลูกได้ผลดีอ้อยโรคใบขาว

–  พ่นรองพื้น ใช้ 1ช้อนใหญ่  ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้รวมๆกันหลายอย่างก็ได้ อย่างละ 1– 2 ช้อนใหญ่ก็ได้พ่นแล้วไถกลบ – 2 – 3  รอบ ล้างสารพิษในดินได้ดี

–  ใช้ 1 – 2 ช้อนใหญ่พ่นหน้าดินทิ้งไว้ 1- 2 อาทิตย์ ไถกลบพ่นขี้ไถอีกครั้งล้างดินล้างสารพิษ หรือใช้  ชูชูรองพื้น

–   ใช้กำจัดเชื้อราให้ใช้ 1 ช้อนใหญ่ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นลงพื้นดินและบำรุงดินจำกัดหญ้า

–  วิธีการน็อกหญ้า ใช้ซุปเปอร์สปีด1 – 2 ช้อนใหญ่ผสมกับซุปเปอร์ท็อปดรีม 1 ช้อนใหญ่ น้ำ 20 ลิตร

–   แช่ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง  10 – 20  นาทีใช้ 1 ช้อนเล็ก ต่อน้ำ 20 ลิตร

นำเข้าโดย   ร้านพนทรัพย์การเกษตร อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  043 289-788 

ผลิตจาก   ประเทศเยอรมัน

 

                                               วิธีการแช่เมล็ดพันธ์หรือทันพันธ์

การแช่เมล็ดพันธ์เพื่อให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิม   ให้คำนึงถึงพืชแต่ละชนิดซื้งมีอายุสั้นยาวที่ไม่เท่ากัน  คือพืชที่มีอายุสั้นควรใช้เวลาน้อยในการแช่เม็ดพันธ์ ส่วนพืชที่มีอายุยาวอาจใช้เวลาในการแช่มากขึ้น

ส่วนเมล็ดพันธ์อื่นๆ ควรใช้เวลาแช่เมล็ดพันธ์ตามความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์   เช่น ตระกูลถั่ว  ควรแช่ด้วยน้ำอุ่น  ไม่เกิน   5   นาทีส่วนเมล็ดพันธ์ต่างๆก็ควรแช่ ด้วยน้ำอุ่นนาน 15 นาทีแล้วใส่พลาสติกปิดปากถุงให้แน่นทิ้งไว้ในที่ทีมีแสงแดดจนแตกหน่อแล้วคอยนำไปปลูกมันสำปะหลัง     ควรเป็นท่อนมันที่ไม่อ่อน  มีอายุ  8 เดือนขึ้นไป  แช่  10-20  นาที

          วิธีการรองพื้นด้วยปุ๋ยทางใบหนุ่มเมืองชล ( ให้ใช้ช้อนใหญ่ )

ใช้ ชูชู 1-2 ช้อน + ซุปเปอร์สปีด1-2 ช้อนใหญ่ + สปีด2  1-2  ช้อนใหญ่ ซุปเปอร์หรือซุปเปอร์ท้อปดรีม 1-2  ช้อนใหญ่  พ่นหน้าดินทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์  แล้วไถกลบ หลังจากนั้นก็พ่นก้อนขี้ไถไว้ทันทีในอัตราส่วนเท่าเดิม  ทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์  แล้วไถอีกรอบหนึ่ง  แล้วพ่นทิ้งไว้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ดินที่ดีเหมาะกับการเพราะปลูกพืช   เราสามารถทำได้ทุกช่วงทุกสภาพของดินหรือทุกฤดูกาลไม่ว่าจะแล้งหรือจะมีน้ำไม่มีน้ำก็ทำได้

วิธีการย่อยสลายฟางข้าวหรือตอข้าว

ให้ใช้ ชูชู ในอัตรา 1-2  ช้อนใหญ่ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่น ทิ้งไว้ 7 วันหลังจากนั้นก็ไถกลบแล้วพ่นขี้ไถอีกครั้งหนึ่งในปริมาณอัตราส่วนเท่าเดิม จากนั้นก็ปล่อยน้ำลงในพื้นที่ ทิ้งไว้  1-2 อาทิตย์ ฟางข้าวหรือตอฟางก็จะย่อยสลาย ส่วนการแช่เมล็ดข้าวใช้ปุ๋ย 1 ช้อนเล็กน้ำ 20  ลิตร  1 -2 วันแล้วนำมาหมักให้แตกรากก่อนจึงนำไปหว่านในนาข้าว จะช่วยให้ข้าวเกิดเร็วและจะคุมหญ้าในที่สุด เมื่อข้าวโต 15 เซนติเมตร ก็พ่นโดยการใช้ซุปเปอร์สปีด1  หรือปรีด 2  หรือรุ่นใดก็ได้พ่นทุก 15 -20 วันต่อครั้ง เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องก็เปลี่ยนมาใช้ซุปเปอร์บอมบ์หรือซุปเปอร์ท็อป ครีมและพ่นทุก 15 -20 วันต่อครั้ง

การใช้กับพืชผักสวนครัว

พืชผักสวนครัว เป็นพืชอายุสั้นควรพ่น 7 – 10 วันต่อครั้งเมื่อป้องกันแมลงและโรคพืชแต่ให้ใช้น้อยลงกว่าเดิม 1 ช้อนตัดปากให้ใช้ได้ 5 ไร่ขึ้นไป เพื่อป้องไม่ให้พืชได้รับอาหารมากเกินไปอาจทำให้พืชรั้งโตช้า

สำหรับใช้กับข้าวนาปรัง

วิธีการใช้  ส่วนผสม ให้ใช้น้อยกว่าปกติทั่วไป  คือ หนึ่งช้อนตักปากให้เกษตรกรใชอย่างน้อย 5 ไร่ขึ้นไปโดยจะผสมน้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ใช้ 5 ไร่ขึ้นไป

หากพืชมีอาการใบเหลือง หรือใบแดงแสดงว่าส่วนผสมยังเข้มข้นอยู่ให้ผสมน้ำเพิ่มอีก หรือให้ลดปริมาณปุ๋ยลง

หากพืชมีอากาใบเหลืองใบแดงไม่ต้องตกใจทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะเขียวคืนตามตกปกติ และไม่ส่งผลต่อผลผลิต

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 • เมืองไหมเรดิโอ (ลิ้งก์หลัก)

  เมืองไหมเรดิโอ (สำรอง1)


  ลิ้งก์โปรแกรม  Winamp, iTunes  Windows Media Player  Real Player  QuickTime

  จำนวนผู้ฟัง :

  ห้องแชตสถานีวิทยุเมืองไหมเรดิโอ FM.95.50MHz

  ดูสถานที่ตั้งเมืองไหมเรดิโอแบบ Street View