วิธีใช้ซุปเปอร์บอมบ์

ซุปเปอร์บอมบ์

สำหรับพืชที่ต้องการเร่งโต เร่งดอก เร่งผล     ระเบิดรวงข้าวช่วงข้าวตั้งท้องระเบิดหัวมันเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด   และชะลอความสูงของพืชแรงกว่าปุ๋ยทางใบทั่วๆไป 5 เท่า

วิธีใช้ 1 ช้อนตัดปากต่อน้ำ  100 – 150ลิตร เท่าหัวไม้ขีดไฟหรือหัวเข็มหมุด ต่อน้ำ20 – 25ลิตร ใช้กับพืชผักสวนครัวควรใช้ 1 ช้อนต่อน้ำ 150 – 200ลิตร พ่นทุกๆ  7 – 10 วันเพื่อป้องกันแมลงและเชื้อรา พ่นเช้า  0.500 – 10.00 นพ่นเย็น 16.00 – 19.00 น.   หากพืชเหลืองหรือแดงเพราะพ่นปุ๋ยหนุ่มเมืองชน ให้รอให้พืชเขียวดีเสียก่อนค่อยต่อในครั้งต่อไป วิธีพ่นที่ได้ผลดีที่สุดคือ พ่นให้เป็นละอองฟุ้งกระจายมากที่สุดเหนือต้นพืช ระยะห่าง 20 วันพ่น 1ครั้ง พืชจะโตเร็ว  หากเรามีความต้องการให้พืชโตช้าให้เพิ่มปริมาณปุ๋ยขึ้นอีกเล็กน้อยและให้พ่นถี่ขึ้น

ข้อควรระวัง  ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยต้นแบบ( หัวปุ๋ยจากเยอรมัน ) ที่มีความเข็มข้นสูงมาก ให้ทำตามคำแนะนำ ตามฉลากเท่านั้น ต้องพ่นสูงกว่าต้นพืช  ให้เป็นละอองมากที่สุด อย่าพ่นใกล้พืช    ไม่ทำตามคำแนะนำพืชอาจได้รับความเสียหายหรือตายได้ห้าม!   พ่นเปียกหรือพ่นซ้ำจะทำให้พืชใบเหลือหรือใบแดง และจะโตช้า

ห้าม!   ใช้มากกว่าที่กำหนดเว้นแต่รักษาพืชที่ผิดปกติ หรือพืชที่อ่อนแอ

ห้าม!   พ่นถี่หรือพ่นต่ำกว่า 10 วัน จะทำให้พืชโตช้า   ใช้ในปริมาณน้อยลงกับพืชที่กำลังออกดอก พืชจำพวกผัก – ถั่ว – แตง หรือพืชอายุสั้นหรือพืชที่ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้แข็งแรงให้ใช้น้อยลง

ประโยชน์ – ใช้แช่เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ก่อนปลูกได้ผลดี  สามารถใช้ได้ทั้งนาแล้งไม่มีน้ำ และสภาพที่แห้งแล้ง ใช้ 4 – 5 ช้อนพ่นหน้าดินทิ้งไว้ 1- 2 อาทิตย์ ไถกลบพ่นขี้ไถอีกครั้งล้างดินล้างสารพิษ  หรือใช้  ชูชูรองพื้น

วิธีการน็อกหญ้าใช้ซุปเปอร์สปีด 25 ช้อนผสมกับซุปเปอร์ท็อปดรีม 20 ช้อน น้ำ 20 ลิตรพ่นในตอนเช้าแต่เช้าพ่นเหมือนฆ่าหญ้าหญ้าก็จะไม่โตหรือหญ้าอาจจะตาย ส่งผลดีดินร่วนซุยและเป็นการเต็มธาตุอาหารอีกด้วยพ่นลงพื้นดินและบำรุงดินฆ่าหญ้า ระเบิดหัว ใช้ 4 – 5 ช้อน ทุก 20 วัน

นำเข้าโดย   ร้านพูนทรัพย์การเกษตร อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  043 289788    – 082 1012846     ผลิตจาก   ประเทศเยอรมัน 

การใช้ปุ๋ยของหนุ่มเมืองชลให้ได้ผลดีที่สุดให้ปฎิบัติดังนี้

ล้างดินให้สะอาดโดยการใช้ ชูชู 1-2 ช้อนหรือจะผสมกับ สปีด– ท็อปดรีม – บอมบ์ หรือหลายตัวก็ได้  ต่อน้ำ 20   ลิตร ฉีดพ่นหน้าดิน ทิ้งไว้ 1 – 2 อาทิตย์ ไถกลบแล้วฉีดพ่นก้อนขี้ไถอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้ 1 -2 อาทิตย์ ไถกลบแล้วพ่นก้อนขี้ไถอีกทำซ้ำกันหลายๆจนแน่ใจว่าสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในดินถูกล้างจนสะอาด สังเกตุดินจะดำขึ้นและร่วนซุยขึ้น  ผลที่ได้รับจะทำให้ดีขึ้นหรือทำให้ดินที่เป็นดินเสียหรือดินเสี่ยมโทรมเป็นดินที่ดีส่งผลให้พืชที่เราปลูกโตเร็วได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ  สามารถทำได้ในทุกสภาพดิน ปรับสภาพน้ำ

Comments are closed

 • เมืองไหมเรดิโอ (ลิ้งก์หลัก)

  เมืองไหมเรดิโอ (สำรอง1)


  ลิ้งก์โปรแกรม  Winamp, iTunes  Windows Media Player  Real Player  QuickTime

  จำนวนผู้ฟัง :

  ห้องแชตสถานีวิทยุเมืองไหมเรดิโอ FM.95.50MHz

  ดูสถานที่ตั้งเมืองไหมเรดิโอแบบ Street View