วิธีใช้ซุปเปอร์ท็อปดรีม

ซุปเปอร์ท็อปดรีม

สำหรับ เร่งโต เร่งดอก  ระเบิดหัว(แรงกว่าปุ๋ยทางใบทั่วๆไป  5  เท่า )

ข้อควรระวัง! ช้อนเล็กใช้สำหรับพ่นทางใบเท่านั้น

ห้าม! ใช้มากกว่าคำแนะนำในฉลาก    

ห้าม! พ่นเปียกหรือพ่นซ้ำจะทำให้พืชใบเหลืองหรือใบแดง และจะโตช้า

สำหรับพืชที่ต้องการเร่งโต เร่งดอกเร่งผลระเบิดหัวมันเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

1 ช้อนตัดปากหรือครึ่งช้อนก็พอไม่ต้องใส่มาก และต้องใช้  3 ไร่ขึ้นไป  ไม่จำกัดน้ำ คือจะใช้น้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้พ่นได้อย่างน้อย 3 ไร่ขึ้นไป  พืชทั่วไป เช่น อ้อย- มัน – ข้าว อื่นๆพ่น 20 – 30 วัน ต่อครั้ง สำหรับผักสวนครัวทั่วไป1 ช้อนตัดปากต้องใช้  6 ไร่ขึ้นไป  ไม่จำกัดน้ำ คือจะใช้น้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้พ่นได้อย่างน้อย 6 ไร่ขึ้นไป   พ่นทุก 15  วันเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชและเชื้อรา พ่น10 วัน เช้า  05.00 – 10.00 น.พ่นเย็น 16.00 – 18.00น. หากพืชเหลืองหรือแดงเพราะพ่นใช้ปุ๋ยแสดงว่าเค็มปุ๋ยควรลดปริมาณลง

(ไม่ทำตามคำแนะนำจะส่งผลให้พืชใบเหลือง – ใบแดง – โตช้า)

หากพืชมีอาการใบเหลืองให้หยุดพ่นก่อนรอจนกว่าพืชจะเขียวตามปกติ ใช้เวลาประมาณ 1- 2อาทิตย์ จึงเริ่มพ่นใหม่และต้องใช้น้อยลงกว่าเดิม

วิธีพ่น    ที่ได้ผลดีที่สุดคือ พ่นให้เป็นละอองฟุ้งกระจายมากที่สุดเหนือต้นพืช ก่อนที่จะตกลงมาถึงใบพืช

* ข้อสังเกต หากพืชมีอาการ ใบเหลือง ใบแดง ใบหยิก ใบสีม่วง พืชอาจแพ้ปุ๋ย

ให้รอให้พืชเขียวดีเสียก่อนค่อยต่อในครั้งต่อไปและให้ใช้น้อยลง

ข้อควรระวัง  – ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยต้นแบบ( หัวปุ๋ยจากเยอรมัน ) ที่มีความเข็มข้นสูงมาก ให้ทำตามคำแนะนำ ตามฉลากเท่านั้น ต้องพ่นสูงกว่าต้นพืช  ให้เป็นละอองมากที่สุด อย่าพ่นใกล้พืช    อย่าพ่นจนเปียก ไม่ทำตามคำแนะนำพืชอาจได้รับความเสียหายหรือตายได้

ประโยชน์

 • – ใช้แช่เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ก่อนปลูกได้ผลดี สามารถใช้ได้ทั้งนาแล้งไม่มีน้ำและสภาพที่แห้ง แล้ง
 • – ใช้ 1– 2 ช้อนใหญ่พ่นหน้าดินทิ้งไว้ 1- 2 อาทิตย์ ไถกลบพ่นขี้ไถอีกครั้งล้างดินล้างสารพิษ หรือใช้  ชูชูรองพื้น
 • – ใช้กำจัดเชื้อราให้ใช้มากกว่าเดิม 1 ช้อนใหญ่ ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นลงพื้นดินบำรุงดินและฆ่าหญ้า
 • วิธีน็อกหญ้าใช้ซุปเปอร์ท็อปดรีม 1 – 2 ช้อนชูๆ ซุปเปอร์สปีด 1 – 2  ช้อนชูๆ  เกลือแกง  2 ช้อนโต้ะใส่ขวดน้ำหมักทิ้งไว้ 1 – 2 อาทิตย์แล้วค่อยนำไปใช้งาน  พ่นเฉพาะตอนเช้าถึง 4 โมงเช้า

นำเข้าโดย   ร้านพูนทรัพย์การเกษตร 14  ม.12  ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 043 289788 ผลิต  จากเยอรมันนี

ท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  www fm95mm.com – และ fm95.50mhzเมืองไหมradio

 

 

 

 

วิธีการแช่เมล็ดพันธ์หรือทันพันธ์

การแช่เมล็ดพันธ์เพื่อให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิมให้คำนึงถึงพืชแต่ละชนิดซื้งมีอายุสั้นยาวที่ไม่เท่ากัน  คือพืชที่มีอายุสั้นควรใช้เวลาน้อยในการแช่เม็ดพันธ์ ส่วนพืชที่มีอายุยาวอาจใช้เวลาในการแช่มากขึ้น

ส่วนเมล็ดพันธ์อื่นๆ ควรใช้เวลาแช่เมล็ดพันธ์ตามความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์เช่น ตระกูลถั่วควรแช่ด้วยน้ำอุ่นไม่เกิน 5นาทีส่วนเมล็ดพันธ์ต่างๆก็ควรแช่ ด้วยน้ำอุ่นนาน 15 นาทีแล้วใส่พลาสติกปิดปากถุงให้แน่นทิ้งไว้ในที่ทีมีแสงแดดจนแตกหน่อแล้วคอยนำไปปลูกมันสำปะหลังควรเป็นท่อนมันที่ไม่อ่อน  มีอายุ  8 เดือนขึ้นไป  แช่  10-20  นาที

วิธีการรองพื้นด้วยปุ๋ยทางใบหนุ่มเมืองชล ( ให้ใช้ช้อนใหญ่ )

ใช้ ชูชู 1-2 ช้อน + ซุปเปอร์สปีด1-2 ช้อนใหญ่ + สปีด2  1-2  ช้อนใหญ่ ซุปเปอร์หรือซุปเปอร์ท้อปดรีม 1-2  ช้อนใหญ่  พ่นหน้าดินทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์  แล้วไถกลบ หลังจากนั้นก็พ่นก้อนขี้ไถไว้ทันทีในอัตราส่วนเท่าเดิม  ทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์  แล้วไถอีกรอบหนึ่ง  แล้วพ่นทิ้งไว้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ดินที่ดีเหมาะกับการเพราะปลูกพืช   เราสามารถทำได้ทุกช่วงทุกสภาพของดินหรือทุกฤดูกาลไม่ว่าจะแล้งหรือจะมีน้ำไม่มีน้ำก็ทำได้

วิธีการย่อยสลายฟางข้าวหรือตอข้าว

ให้ใช้ ชูชู ในอัตรา 1-2  ช้อนใหญ่ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่น ทิ้งไว้ 7 วันหลังจากนั้นก็ไถกลบแล้วพ่นขี้ไถอีกครั้งหนึ่งในปริมาณอัตราส่วนเท่าเดิม จากนั้นก็ปล่อยน้ำลงในพื้นที่ ทิ้งไว้  1-2 อาทิตย์ ฟางข้าวหรือตอฟางก็จะย่อยสลาย ส่วนการแช่เมล็ดข้าวใช้ปุ๋ย 1 ช้อนเล็กน้ำ 20  ลิตร  1 -2 วันแล้วนำมาหมักให้แตกรากก่อนจึงนำไปหว่านในนาข้าว จะช่วยให้ข้าวเกิดเร็วและจะคุมหญ้าในที่สุด เมื่อข้าวโต 15 เซนติเมตร ก็พ่นโดยการใช้ซุปเปอร์สปีด1  หรือปรีด 2  หรือรุ่นใดก็ได้พ่นทุก 15 -20 วันต่อครั้ง เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องก็เปลี่ยนมาใช้ซุปเปอร์บอมบ์หรือซุปเปอร์ท็อป ครีมและพ่นทุก 15 -20 วันต่อครั้ง

การใช้กับพืชผักสวนครัว พืชผักสวนครัว เป็นพืชอายุสั้นควรพ่น 15  วันต่อครั้งเมื่อป้องกันแมลงและโรคพืชพ่นทุก 10 วัน แต่ให้ใช้น้อยลงกว่าเดิม 1 ช้อนตัดปากให้ใช้ได้ 5 ไร่ขึ้นไป เพื่อป้องไม่ให้พืชได้รับอาหารมากเกินไปอาจทำให้พืชรั้งโตช้า

สำหรับใช้กับข้าวนาปรัง

วิธีการใช้  ส่วนผสม ให้ใช้น้อยกว่าปกติทั่วไป  คือ หนึ่งช้อนตักปากให้เกษตรกรใชอย่างน้อย 5 ไร่ขึ้นไปโดยจะผสมน้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ใช้ 5 ไร่ขึ้นไป   หากพืชมีอาการใบเหลือง หรือใบแดงแสดงว่าส่วนผสมยังเข้มข้นอยู่ให้ผสมน้ำเพิ่มอีก หรือให้ลดปริมาณปุ๋ยลง  หากพืชมีอากาใบเหลืองใบแดงไม่ต้องตกใจทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะเขียวคืนตามตกปกติ และไม่ส่งผลต่อผลผลิต ท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเตอร์เน็ต

ที่  www fm95mm.com – และ fm95.50mhzเมืองไหมradio

และสถานีวิทยุชุมชนทั่วไปใกล้บ้านท่าน เวลา 20.00 น. – 23.00 น. ทุกวัน

 

Comments are closed

 • เมืองไหมเรดิโอ (ลิ้งก์หลัก)

  เมืองไหมเรดิโอ (สำรอง1)


  ลิ้งก์โปรแกรม  Winamp, iTunes  Windows Media Player  Real Player  QuickTime

  จำนวนผู้ฟัง :

  ห้องแชตสถานีวิทยุเมืองไหมเรดิโอ FM.95.50MHz

  ดูสถานที่ตั้งเมืองไหมเรดิโอแบบ Street View