วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตราหนุ่มเมืองชล

มหัศจรรย์ปุ๋ยทางใบไร่ละ 3 บาท

ซุปเปอร์ท็อปดรีม

ซุปเปอร์ท็อปดรีม-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์ท็อปดรีม-หนุ่มเมืองชล

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

 • 1-2 ช้อนโต๊ะ / น้ำ20ลิตร
 • พ่นเวลาเช้า 05.00-10.00 น.
 • พ่นเวลาเย็น 16.00-19.00 น.
 • มันสำปะหลังพ่นช่วงอายุ 3 เดือนหรือสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป
 • ใช้แช่เมล็ด / ท่อนพันธ์ใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะ / น้ำ20ลิตร
 • แก้ปัญหาดินเค็มพ่นทุกๆ 7 วัน
 • กำจัดเพี้ยแป้งใช้ 3-4 ช้อนโต๊ะ / น้ำ20ลิตร
 • พ่นตออ้อยหลังเก็บเกี่ยวใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะ / น้ำ20ลิตร

ประโยชน์และสรรพคุณ

 • ไม่มีสารเคมี ปลอดภัย100%
 • ป้องกันแมลงศัตรูพืช
 • แก้ไขปัญหาดินเค็ม
 • ประหยัดปุ๋ย
 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มผลผลิต
 • ป้องกันโรคพืช
 • ปรับสภาพดิน

ซุปเปอร์บอมบ์

ซุปเปอร์บอมบ์-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์บอมบ์-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์สปีด

ซุปเปอร์สปีด-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์สปีด-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์สปีด2

ซุปเปอร์สปีด2-หนุ่มเมืองชล

ซุปเปอร์สปีด2-หนุ่มเมืองชล

Comments are closed

 • เมืองไหมเรดิโอ (ลิ้งก์หลัก)

  เมืองไหมเรดิโอ (สำรอง1)


  ลิ้งก์โปรแกรม  Winamp, iTunes  Windows Media Player  Real Player  QuickTime

  จำนวนผู้ฟัง :

  ห้องแชตสถานีวิทยุเมืองไหมเรดิโอ FM.95.50MHz

  ดูสถานที่ตั้งเมืองไหมเรดิโอแบบ Street View